Rekrutacja

Drodzy Kandydaci! Informujemy, że do 10 lutego 2019 r. prowadzimy nabór
na następną edycję Studiów.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na luty/marzec 2019 r. Przypominamy, że zapisy na studia odbywają się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.