Rekrutacja

Drodzy Kandydaci! Informujemy, że do 14 stycznia 2019 r. prowadzimy nabór na następną edycję Studiów.

Rozpoczęcie zajęć planowane jest na luty 2019 r. Przypominamy, że zapisy na studia odbywają się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.