Zapraszamy na konferencję

Informujemy, że w piątek, 9 listopada 2018 r. odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozgłośni Studenckich „Radioucze(L)ni”.

Celem Konferencji jest prezentacja działalności studenckich rozgłośni radiowych, integracja środowiska mediów studenckich oraz dyskusja wokół różnorodnych zjawisk medioznawczych, związanych z radioznawstwem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.radiouczelni.ug.edu.pl.