Charakterystyka studiów

Studia mają charakter interdyscyplinarny, a ich zadaniem jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia własnych projektów. Reklamę przedstawia się tutaj przez pryzmat różnych ujęć badawczych, których podstawę stanowią badania marketingowe, analizy psychologiczne, wiedza na temat mediów, studia lingwistyczne, studia kulturoznawcze, projektowanie graficzne, sztuka komunikacji wizualnej oraz precedensy z zakresu prawa i etyki. Dzięki takiemu charakterowi studiów absolwent uzyska tu specjalistyczne wieloaspektowe przygotowanie zawodowe do zarządzania projektami reklamowymi oraz zdobędzie wiedzę na temat współpracy z biurem projektowym, drukarnią, domami mediowymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się wykonywaniem reklam.

Oferta kształcenia obejmuje wiedzę na temat mechanizmów tworzenia reklam, strategii ich odbioru, możliwości doboru nośników reklamowych oraz celowości wyboru środków perswazji w różnych typach komunikacji reklamowej. Tak skonstruowany program ma zapewnić absolwentom zdobycie wiedzy przydatnej w pracy działów marketingu i promocji mediów oraz w wyspecjalizowanych agencjach reklamowych, domach mediowych lub w działach public relations. Oferta skierowana jest również do osób, które chciałyby w przyszłości prowadzić własną firmę i odpowiedzialnie podejmować strategiczne dla jej działania decyzję. Wiedza tu zdobyta umożliwi Państwu sprawowanie kontroli nad projektami oraz profesjonalne prowadzenie negocjacji na temat tworzenia różnych form komunikacji reklamowej.