Biogramy wykładowców

Anna Maria Zawadzka – prof. UG, wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, współpracownik Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Prowadzi badania nad wyznacznikami przywiązania nabywcy do marki oraz nad związkiem między wartościami, preferencjami i zachowaniami konsumentów. Była koordynatorem programu TEMPUS JEP 01855 z South Bank University(London) i Ecole superieure Du Commerce Exterieur (Paryż). Jest członkiem  International Association of Applied Psychology i International Association of Research in Economic Psychology. Autorka książki, Dlaczego przywiązujemy się do marki, GWP 2006.

Wiktor Pepliński – medioznawca, prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Systemów Medialnych i Komunikacji Masowej, Z-ca dyrektora Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa ds. dziennikarstwa, Kierownik Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Public Relations. Autor licznych publikacji na temat historii prasy polskiej i obcej, systemów medialnych, znaczenia opinii publicznej oraz problemów wolności mediów.

Jan Kreft – przewodniczący Rady Nadzorczej Radia Gdańsk, Dyrektor Yellow PR, specjalista z zakresu strategii korporacji i konwergencji mediów. Zajmuje się zjawiskiem manipulacji w mediach. Autor wielu publikacji (z których najnowsze to: J. Kreft, Gazety ogólnopolskie. Strategie marketingowe, Wydawnictwo Studia Europejskie. 2008; J. Kreft, Wpływ kapitału zagranicznego na rynek prasy codziennej – doświadczenia „Dziennika Bałtyckiego” w latach 1989-2009, [w:] K. Wolny Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010; J. Kreft, Dostęp do gospodarki opartej na wiedzy – nowe bariery i wykluczenia, [w:] J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński, Ekonomia, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010; J. Kreft, Ewolucja strategii firm medialnych, w dobie konwergencji, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, G. Rosa, A. Smalec, L. Gracz (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010; J. Kreft, Model wykluczenia cyfrowego - syntetyczna koncepcja opisu zjawiska, [w:] Społeczeństwo Informacyjne. Gospodarka - technologie - procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010; J. Kreft, Zagrożenie kanibalizacją w przenoszeniu zawartości gazet do ich internetowych wydań, [w:] J. Kall, B. Sojkin, Zarządzanie produktem. Kreowanie marki, Zeszyty Naukowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

Natalia Hatalska-Woźniak – ekspert w dziedzinie alternatywnych form komunikacji marketingowej (marketing szeptany, wirusowy, partyzancki). Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jako stypendystka prestiżowego programu Joseph Conrad Scholarship studiowała również w London Business School w Wielkiej Brytanii. W latach 2005-2009 kierownik działu komunikacji w Wirtualnej Polsce. Wcześniej zajmowała stanowisko menedżera ds. public relations w NIVEA Polska i Young Digital Planet. Pomysłodawczyni wielu kampanii opartych na niestandardowych działaniach reklamowych i nagrodzonych w konkursach reklamowych (MediaTrendy, Golden Arrow, Obsesja Papieru). Od 2008 juror w prestiżowym konkursie polskiej reklamy KTR w kategorii Active Advertising. Autorka bloga poświęconego reklamie (hatalska.com), któremu przyznano tytuł Bloga Roku w kategorii Profesjonalne oraz Wyróżnienie Główne w konkursie Blog Roku 2009 organizowanym przez Onet SA.

Mirosław Rekowski – projektant; dziedziny twórczości: komunikacja wizualna, grafika użytkowa, projektowanie produktu; właściciel firmy: Rekowski Komunikacja Wizualna i Wzornictwo. Autor wielu wdrożonych projektów z dziedziny identyfikacji wizualnej i wzornictwa. Zdobywca prestiżowych nagród, w tym m.in.: Wzór Roku 2007, - Nagroda specjalna Ministra Gospodarki RP za wdrożoną do produkcji i sprzedaży serię grzałek SQUARE-Line (prod. Terma Technologie). Wielokrotny laureat konkursów VIDICAL, IDEA oraz Obsesja Papieru. Współzałożyciel Grupy Projektantów Wzornictwa „START” (1993-1995; Dorota Koziara, Ludmiła Kaźmierska, Tomasz Augustyniak, Jakub Czekaj), której celem było popularyzowanie polskiej myśli projektowej. Wykładowca UG, WSB w Gdańsku. Pisze (i projektuje) pracę doktorską na temat regionu i jako marki. Prace w zbiorach Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz w zbiorach Muzeum Narodowego w Toruniu.

Małgorzata Łosiewicz – specjalista wizerunkowy, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Dziennikarstwie i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Publikuje artykuły z zakresu public relations, komunikacji społecznej, gospodarowania zasobami ludzkimi. Autorka książki Wiedza i kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw w skali regionu. Utrzymuje liczne kontakty z praktyką gospodarczą – badania rynku, szkolenia, konsultacja projektów, doradztwo.

Alina Kietrys – zawodowa dziennikarka, zajmująca się problemami kultury, pracowała w różnych mediach: radiu, telewizji, prasie – tygodnikach, miesięcznikach. Była publicystką zajmującą się sprawami kultury, kierownikiem Redakcji Literackiej w Rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, kierownikiem działu publicystyki kulturalnej w OTV Gdańsk, redaktor naczelną Telewizji Trójmiasto i Radia Gdańsk S.A. Jest autorką wielu tekstów publicystycznych poświęconych zasadom wystąpień publicznych, trenerem na warsztatach szkoleniowych dla instytucji i na studiach podyplomowych. Opublikowała teksty o Media Relations i Public Relations. Aktualnie jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Gdańskiej, a także autorką zajęć warsztatowych w Instytucie Dziennikarstwa.

Anna Ryłko-Kurpiewska – prof. UG, językoznawca; wykładowca problematyki reklamy w aspekcie komunikacyjnym; adiunkt w Zakładzie Języka Mediów, kierownik Podyplomowego Studium Reklamy i Marketingu Medialnego Uniwersytetu Gdańskiego; autorka wielu publikacji w specjalistycznych portalach informacyjno-prawnych (pharma.info.pl) oraz w uznanych czasopismach branżowych poświęconych reklamie (publikacje na łamach „Marketingu i Rynku”, „Marketingu w Praktyce”, „Briefu”, „Aidy Media” oraz „Studiów Medioznawczych”). W 2008 roku ukazała się jej książka Dzieci jako odbiorcy reklamy telewizyjnej. Od 1997 zajmuje się działalnością doradczą w zakresie efektywnej perswazyjnie komunikacji z klientem (przygotowywanie różnych form przekazów medialnych: scenariuszy reklam telewizyjnych i radiowych, tekstów drukowanych i elektronicznych) oraz pragmalingwistyczą naturą przekazów reklamowych (ekspertyzy potencjału perswazyjnego nazw produktów) . Współpracownik agencji reklamowej Milbor (1998-2005) i studia Borucki design (2005-). Obecnie pracuje nad książką poświęconą językowym i typograficznym aspektom komunikowania zawartym w nazwach produktów. Od 2011 r jest jurorem w konkursie Literacki Debiut Roku organizowanym przez wydawnictwo Novae Res pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polskiej Izby Książki. 

Małgorzata Milewska-Stawiany (Polszczyzna w praktyce) – językoznawca; specjalista m.in. w zakresie kultury języka polskiego; kierownik Telefonicznej Poradni Językowej UG; organizatorka (z ramienia UG) VII Forum Kultury Słowa w 2008 r. w Gdańsku; adiunkt w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego; autorka wielu publikacji językoznawczych, w tym dotyczących poradnictwa językowego oraz tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny. 

Sylwia Kuczamer-Klopowska – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista z zakresu badań marketingowych, promocji, reklamy oraz nowoczesnych metod komunikacji marketingowej. Wcześniej: długoletni związek z praktyką gospodarczą w zakresie marketingu usług bankowych; wykłady w ramach szkoleń Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; współpraca z Gdańską Akademią Bankową przy Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową; Partner Zarządzający Instytutu Finansów i Zarządzania w Sopocie.

Magdalena Rudzińska–Młynarska - od 12 lat zawodowo zajmuje się marketingiem i reklamą. Studiowała Psychologię Organizacji i Marketingu w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w komunikacji marketingowej i identyfikacji wizualnej. Od 10 lat prowadzi własną agencję reklamową Avocado Grupa Reklamowa, kierując działaniami promocyjnymi firm i instytucji z terenu Polski Północnej.