Profil absolwenta

Absolwent zdobędzie tu praktyczne umiejętności w zakresie tworzenia i oceny identyfikacji wizualnej firmy, konstruowania tekstów perswazyjnych, obsługi programów graficznych, dokonywania pomiaru efektywności reklamy, planowania kampanii reklamowych i politycznych, a także współpracy z mediami. Dzięki zajęciom z Public relations i warsztatom dotyczącym kreowania własnego wizerunku absolwenci mają też szanse poszerzenia swoich umiejętności o zagadnienia pokrewne - przydatne w podejmowaniu decyzji istotnych dla kreowania własnego wizerunku oraz medialnego wizerunku przedsiębiorstwa.