Kto powinien pójść na studia marketingowe?

Wiele młodych osób, które skończyły szkołę i napisało maturę zastanawiają się czy iść na studia marketingowe. Zdania są podzielone, niektórzy uważają, że jest to bardzo dobry pomysł, który pozwoli im zdobyć przydatną wiedzę i ciekawe znajomość, inni natomiast twierdzą, że nie jest to w ogóle potrzebne. Kto powinien pójść na studia marketingowe? Zadawanie sobie wszystkich tych pytań ma sens w momencie, kiedy osoba zastanawia się nad pójściem na studia, niekiedy jednak jest taka sytuacja, że osoba zadaje te pytania momencie ich ukończenia. Niestety wtedy jest już za późno i w takiej sytuacji warto zastanowić się w jaki sposób wykorzystać wiedzę nabytą w trakcie trwania studiów. Czy warto iść na studia marketingowe? Kto powinien pójść na studia marketingowe?

Czy warto iść na studia marketingowe?

W Polsce jednym z najczęściej wybieranych kierunków jest zarządzanie i marketing. Kierunki te można studiować niemalże w każdej polskiej uczelni. Uczelnie wyższe informują, że absolwent owych kierunków posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną zarówno z nauką o zarządzaniu jak i o naukach pokrewnych. Co więcej instytucje te podają, że absolwent wyżej wymienionych kierunków posiada umiejętność analizy, potrafi także oceniać zjawiska i procesy zarządzania, a także jest on przygotowany do podejmowania pracy na specjalistycznych stanowiskach oraz do podjęcia studiów 3 stopnia.

Niestety jak się później okazuje w praktyce wiedza ta i jest bardzo ogólna i oczywiście może ona przydać się w dalszej pracy, Jednak mimo wszystko osoba taka wciąż wymaga zdobycia doświadczenia i praktyki. Właśnie dlatego wiele osób twierdzi, że lepszym rozwiązaniem będzie połączenie studiowania wraz z rozwijaniem się w danym obszarze. W takim rozwoju mogą pomóc staże oraz praktyki, na które chętnie przyjmowani są studenci. Pozwalają one zdobyć doświadczenie oraz zobaczyć, jak funkcjonuje organizacja, te nowe umiejętności mogą przydać się w znalezieniu pracy.

Kto powinien pójść na studia marketingowe?

Kto powinien pójść na studia marketingowe? Pytanie to zadaje sobie wiele osób. Odpowiedź jest prosta, na studia marketingowe powinny iść osoba, która jest pewna tego, że praca w marketingu jest dla niej i właśnie to chcę ona robić w przyszłości. Niestety trzeba wiedzieć, że skończenie studiów nie daje jednak gwarancji na znalezienie pracy. Dawniej tak było do studia decydowały o wysokości wynagrodzenia oraz o znalezieniu pracy. Czasy te nie minęły bezpowrotnie, wykształcenie wyższe zdecydowana większość społeczeństwa i nie jest to już, aż tak wymagane. Na potwierdzenie tych słów można przytoczyć sytuację, w której do przedsiębiorstwa przychodzą 2 osoby, jedna z wykształceniem wyższym, druga z doświadczeniem. Niestety w większości przypadków, to właśnie osoba, która posiada pewne umiejętności praktyczne otrzyma pracę.

Najlepszym rozwiązaniem będzie więc połączenie pracy za studiami. To zadanie jest bardzo trudne i wymaga dużego poświęcenia, jednak w dzisiejszych czasach może ono przynieść najlepsze korzyści. Kto powinien pójść na studia marketingowe? Jak widać na studia marketingowe powinna pójść osobę, która naprawdę interesuje się tą branżą, złym rozwiązaniem natomiast będzie studiowanie tylko dlatego, że jeszcze osoba z bliskiego otoczenia zdecydowały się na studia.

Ile trwają studia marketingowe?

Jeśli chodzi o studia marketingowe pojawiają się jeszcze 2 pytania, poza tym na które już odpowiedź została udzielona, czyli kto powinien pójść na studia marketingowe? Do pytań do nich należy, ile trwają studia marketingowe oraz jaki jest ich koszt. Studia marketingowe trwają zwykle 10 semestrów. 6 semestrów to studia licencjackie, natomiast 4 ostatnie to magisterskim. Oczywiście marketing można studiować zdecydowanie dłużej, jednak najczęściej studiowany jest on właśnie przez 5 lat. Jeżeli chodzi o ich koszt może być on bardzo różny. Studia na uczelniach państwowych w trybie stacjonarnym są darmowe, natomiast już w trybie niestacjonarnym płatne. Można też marketing studiować na uczelniach prywatnych, wówczas zarówno studia stacjonarne jak i niestacjonarne, będą płatne. Ciężko jest przytaczać tutaj kwoty, ponieważ wszystko zależy od uczelni.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *