Studia marketingowe? Na jakiej uczelni najlepiej studiować?

Studia marketingowe? Na jakiej uczelni najlepiej studiować?

Wybór uczelni, na której będziemy studiować to jedna z poważniejszych decyzji w życiu. Warto dokładnie przeanalizować najważniejsze uczelnie, które prowadzą kierunki ekonomiczne, sprawdzić opinie. Dobrze jest sprawdzić jakie specjalizacje są dostępne, żeby były one jak najbardziej zbliżone do naszych zainteresowań i otwierały nam odpowiednią ścieżkę kariery.

 

Postaramy się po krótce przybliżyć najważniejsze uczelnie, które oferują studia z zakresu marketingu. Kierunek marketing i komunikacja rynkowa prowadzą dwie uczelnie, ale wiele innych ma kierunki zbliżone, szersze w swoim zakresie albo pokrewne.

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kierunek: marketing i komunikacja rynkowa.

Uczelnia założona w 1925 roku, mająca więc bogate tradycje i długą historię. Jednak uczelnia stawia na nowoczesność. Uniwersytet należy do największych ośrodków naukowo-badawczych o profilu ekonomicznym w Polsce. Aktualnie UEK oferuje studia na 30 kierunkach w języku polskim i angielskim, studia podyplomowe oraz prestiżowe studia MBA.

Jeśli chodzi o kierunki ekonomiczne to mamy do wyboru szereg specjalności:

1.  Analityka rynku
2.  E- marketing
3.  Handel elektroniczny
4.  Handel i budowanie relacji z nabywcami
5.  Marketing miast i regionów
6.  Marketing międzynarodowy
7.  Reklama i Public Relations
8.  Zarządzanie produktem

UEK ma bardzo dobre opinie wśród studentów. Kładzie się tam nacisk na przedmioty ekonomiczne, z racji profilu uczelni, co powoduje, że wszyscy dostają to, czego oczekiwali. Uczelnie zatrudnia świetnych specjalistów z zakresu ekonomii i kierunków pokrewnych, co daje gwarancję solidności. Bardzo dużo osób, które studiują na Uniwersytecie Ekonomicznym, znajduje później zatrudnienie w korporacjach znajdujących się na terenie małopolski. Uczelnia szczyci się współpracą z międzynarodowymi firmami, współorganizuje targi pracy i Inkubator Przedsiębiorczości.

egzamin z marketingu

2. Politechnika Lubelska, kierunek: marketing i komunikacja rynkowa.

Uczelnia powstała w 1953 roku z inicjatywy lubelskiego środowiska techników, inżynierów i naukowców. Od początku związana jest ze środowiskiem naukowym i prowadzi badania, ekspertyzy i kształci kadrę inżynierską na potrzeby regionu. Kierunek Marketing i Komunikacja Rynkowa w 2017 roku otrzymał prestiżowy certyfikat „Studia z przyszłością”. Kierunek jest prowadzony z naciskiem na praktykę, przygotowując absolwentów do pracy, poprzez prowadzenie projektów, laboratoriów, z naciskiem na pracę zespołową. Wykwalifikowana kadra wykładowców potrafi połączyć teorię marketingu z umiejętnościami praktycznymi i kompetencjami społecznymi.

Absolwent kierunku będzie mógł pełnić funkcję pracownika działu obsługi klienta, handlowca lub kierownika biura handlowego, specjalisty ds. działań promocyjnych, specjalisty ds. reklamy, PR i kontaktów z mediami, badań marketingowych, account managera w agencji reklamowej lub brand managera w biznesie.
Politechnika informuje, że z racji swojego profilu jest uczelnią wykorzystującą nowoczesne technologie i media oraz ponad 60% zajęć poprowadzą praktycy z regionu i kluczowych ośrodków w Polsce.

3. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek: marketing i logistyka.

Myślę, że wszyscy znajdą ten Uniwersytet, bo jest najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych w Europie. Został ufundowany w 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego, działa ponownie od 1400 roku. Jego renoma jest niepodważalna i studenci chętnie wybierają tę uczelnię, ponieważ dyplom UJ daje na wstępie punkty dodatnie u pracodawców. Na UJ studiowało wiele znakomitości, między innymi Mikołaj Kopernik, Jan Sobieski, Wisława Szymborska, Stanisław Lem, Norman Davies i wielu innych. Obecnie Uniwersytet szczyci się połączeniem średniowiecznej tradycji z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii. Na 15 wydziałach kształci się tu przeszło 50 tysięcy studentów.

Studia z zakresu marketingu i logistyki są interdyscyplinarne, poznamy tutaj wiedzę z zakresu zarządzania, marketingu i logistyki. Jest to więc zakres szerszy niż w przypadku dwóch poprzednich uczelni, absolwenci UJ będą wszechstronnie przygotowani do pracy w biznesie. Zakres studiów obejmuje podstawy przedsiębiorczości, komunikacji z klientem, zarządzanie biznesem, logistykę i nauki pokrewne, takie jak projektowanie i nadzór nad procesami produkcyjnymi. Uczelnia zaznacza, że kładzie nacisk na kompetencje językowe, które są niezwykle istotne w środowisku biznesowym.

4. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, kierunek: analityka i komunikacja w biznesie.

Uczelnia jest filią Politechniki Łódzkiej, założoną w roku 1969, czyli większej uczelni z dobrymi tradycjami i wartościami. Kładzie nacisk na rozwój dydaktyki, wysoki poziom nauczania i czerpanie z możliwości regionu.

Studia na tym kierunku mają na celu zapoznanie studenta z szeroko pojmowaną analizą zjawisk społeczno-gospodarczych. Absolwenci będą zaznajomieni z takimi zagadnieniami, jak: analiza ryzyka, analiza finansowa, analiza opinii publicznej, statystyczna obróbka danych czy też obsługa programów komputerowych w biznesie. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach: specjalista analityk w sektorze publicznym i prywatnym, konsultant wspierający szczeble kierownicze, a także specjalista w zakresie komunikacji (specjalista ds. komunikacji internetowej, dział PR, dział marketingu i reklamy, dział rozwoju), a także wiele wolnych zawodów.

studia marketing i zarządzanie

5. Bydgoska Szkoła Wyższa, kierunek: marketing cyfrowy.

Uczelnia założona w 2004 rok, jej misją jest być uczelnią przyjazną studentom, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości. Uczelnia współpracuje z jednostkami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi w regionie.

Studia obejmują zakres marketingu, komunikacji, zarządzania i psychologii. Uczelnia kładzie nacisk na technologie cyfrowe, zasady działania mediów społecznościowych, ekonomikę biznesu, reklamę i sferę public relations.
Studia na kierunku marketing cyfrowy w BSW nie są podzielone na specjalności, ale w czasie nauki studenci zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak: e-business, aplikacje internetowe, marketing afiliacyjny, monitorowanie i analiza efektywności marketingowej, sprzedaż wielokanałowa, marketing mobilny. Absolwent takich studiów może znaleźć zatrudnienie w działach marketingu firm i korporacji, agencjach marketingowych i reklamowych, jednostkach doradczych, urzędach.

6. Politechnika Śląska w Gliwicach, kierunek: analityka biznesowa.

Powstała w 1945 roku, jest to jedna z najstarszych uczelni technicznych w kraju. Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr. Na 13 wydziałach studiuje ponad 18 tysięcy studentów.
Specjaliści po kierunku analityka biznesowa przygotowani są do wszechstronnej analizy danych biznesowych, zwracając szczególną uwagę na informacje istotne dla podejmowania decyzji i wspomagania przedsiębiorstw. Absolwent w czasie studiów nabywa wiedzę i umiejętności pozwalające efektywnie wykorzystywać narzędzia i techniki analityczne oraz łączyć wiedzę biznesową z posiadanymi kompetencjami analitycznymi.
Studia te są zatem bardzo dobrym wstępem do pracy w agencjach marketingowych jako analityk biznesu.

7. Collegium Humanum, kierunek: Zarządzanie, specjalności: marketing, e-marketing, marketing i brand-management.

Collegium Humanum, czyli Szkoła Główna Manadżerska to międzynarodowa uczelnia niepubliczna. Szczyci się tym, że zatrudnia praktyków oraz ludzi ze świata nauki. Jest to uczelnia o szerokich perspektywach, które daje jej współpraca międzynarodowa.

Studia przygotowują do praktycznego wykorzystania Internetu w działalności marketingowej i kreowaniu marki. Studenci poznają zasady wdrażania metod marketingowych, skutecznej komunikacji z rynkiem i wyszukiwania rynków zbytu, strategie marketingowe i strategie promocji, analizują zachowania konsumentów.

Uczelnia oferuje poznanie najnowszych trendów w marketingu, idei kreowania i koordynowania marki, naukę wykorzystywania Internetu do zadań marketingowych. Uczelnia kładzie nacisk na naukę działań marketingowych w Internecie, za pomocą nowoczesnych mediów, łączy różne metody i kierunki w marketingu.

Osoby, które ukończyły Marketing w Collegium Humanum w Warszawie będą mogły znaleźć zatrudnienie w firmach odpowiedzialnych za produkcję, usługi, marketing, sprzedaż i zarządzanie, domach mediowych, agencjach marketingowych, firmach public relations, bankach i innych instytucjach finansowych. Naturalnie, mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Jasne jest, że kierunki kształcenia związane ze współczesną formą marketingu cieszą się sporą popularnością wśród studentów i widnieją w niejednej ofercie dydaktycznej.

Podsumowując, przed decyzją o wyborze studiów warto zadać sobie pytanie, jaki zawód chcemy wykonywać. Jaki kierunek studiów nas interesuje? Czy planujemy wyłącznie studia pierwszego stopnia, czy planujemy studia podyplomowe? W pierwszym przypadku lepsza będzie ścisła specjalizacja, a w drugim – najpierw kierunek ogólny, a potem kierunek specjalistyczny. Warto również udać się na dni otwarte uczelni, którą bierzemy pod uwagę.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *